Stichting Triathlon Doetinchem
Topsponsors 2009

Algemene bepalingen

 1. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico.
 2. Alle aanwijzingen van de organisatoren, commissarissen en medewerkers dienen stipt opgevolgd te worden.
 3. De deelnemer/ster vrijwaart de Stichting Triathlon Doetinchem, verder te noemen STD, en alle bij de organisatie betrokken verenigingen, instanties en of personen van alle aanspraken en of vorderingen in welke hoedanigheid dan ook die mogelijkerwijze voortvloeien uit deelname aan de triatlon van Doetinchem.
 4. Leeftijdsbepalingen: Voor de kwart triatlon is de minimum leeftijd 16 jaar, voor de achtste triatlon is de minimum leeftijd 12 jaar.
 5. De deelnemer/ster dient zich één uur voor de verwachte zwemstarttijd te melden bij de organisatie.
 6. Parkeren voor de triatleet is gratis op de door de organisatie aangewezen parkeerplaats.(Zie ook aanwijzingsborden).
 7. Op het fiets- en loopparcours dienen de normale verkeersregels in acht te worden genomen. Het is geen afgesloten parcours, dus zijn er mogelijk andere weggebruikers.
 8. Bevestig het bij aanmelding verkregen genummerde label aan uw zadelpen en stal uw fiets op de identiek genummerde plek. Na afloop kunt U alleen tegen inlevering van startnummer, fietslabel en polsbandje uw fiets terughalen!
 9. Tijdig omkleden! Kan in de aangewezen kleedruimte (tent).
 10. De deelnemer wordt geacht zijn kleding en andere te gebruiken attributen zelf op te bergen. 
 11. Na het verkleden, melden bij de start.
 12. Aanbrengen van de startnummers:
  -Zwemmen: men is verplicht de cap, welke men bij aanmelden heeft verkregen, te dragen.
  -Fietsen: verkregen startnummer op de rug
  -Lopen: het startnummer op de borst
 13. Kanshebbers op ereprijzen worden vriendelijk verzocht wachten op de prijsuitreiking, welke rond 13.00 uur, of zoveel eerder als mogelijk, zal plaatsvinden. Ongeveer een half uur na de prijsuitreiking wordt de bewaking van het Parc Fermé opgeheven. Het is niet toegestaan zich met een fiets op het recreatiepark te begeven.
 14. De tijdmeting vindt op individuele basis plaats enwel volgens onderstaand schema:
  -start zwemmen - einde zwemmen
  -start fietsen - einde fietsen
  -start lopen - einde lopen
  -TOTAALTIJD is start zwemmen tot einde lopen".
 15. De tijdwaarneming geschiedt elektronisch d.m.v. een chip van Championchip. De triatleten dragen deze chip gedurende de gehele wedstrijd om hun enkel. De deelnemers van de trio-teams geven deze chip aan de volgende teamgenoot door.
 16. In het hoofdgebouw van Palestra is een sportmasseur aanwezig t.b.v. deelnemers. Wie hiervan gebruik wil maken, kan dit doen op basis van een vrije gift.
 17. Met een team van medewerkers is het EHBO-team afd. Kilder aanwezig voor EHBO-behandelingen. Heeft u hulp nodig, wacht dan niet, maar vraag direct via een commissaris bijstand van het EHBO-team aan. Het team zal u graag
  met eerste hulp van dienst zijn. Er is een EHBO-post bij tent nabij het parc ferme. (kleedruimte - grasveld )
 18. Er is kleedruimte in de tent bij het Parc Fermé.
 19. Toiletten, douches en massage bevinden zich in Palestra. Toiletten zijn er ook nabij het Parc Fermé.
 20. Centrale post EHBO in de tent nabij het Parc Fermé.
 21. Tijdregistratie d.m.v. Championchip
  De starttijd wordt centraal geregistreerd. Na het zwemmen Iaat u uw zwemtijd registreren door het Championchip-systeem. Elke keer wanneer de deelnemer met een chip de registratiemat passeert wordt de tijd vast gelegd. Dit vindt plaats bij einde zwemmen, start fietsen, einde fietsen en bij begin en einde lopen. Het verschil tussen de starttijd en de tijd geregistreerd bij het einde lopen is uw totaaltijd. De registratie matten zijn duidelijk zichtbaar in het parcour aangebracht. Bij verlies van de chip moeten wij u € 28,00 in rekening brengen.

Er zijn prijzen*) beschikbaar voor:
Kwart triatlon:

1e - 2e prijs          D16/H 16

1e - 2e prijs           D18/H18
1e - 2e - 3e prijs   D21/H21
1e - 2e - 3e prijs   D40/H40
1e - 2e prijs          H50 - H60
1e  prijs                 D50 - D60
1e - 2e - 3e prijs   trio-team kwart triatlon
1e - 2e - 3e prijs jeugd jongens alle leeftijdscategorien

1e - 2e - 3e prijs jeugd meisjes alle leeftijdscategorien

Achtste triatlon:

1e prijs                  D/H vanaf 12 t/m 14

1e- 2e prijs            D16/H16  

1e - 2e prijs           D18/H18                      

1e - 2e - 3e prijs    D21/H21

1e - 2e - 3e prijs    D40/H40

1e - 2e prijs           H50 - H60

1e prijs                  D50 - D60

1e - 2e - 3e prijs jeugd jongens alle leeftijdscategorien

1e - 2e - 3e prijs jeugd meisjes alle leeftijdscategorien

 1e - 2e - 3e prijs   trio-team achtste triatlon.

 *) Bij een te geringe deelname in een categorie zal het prijzenpakket worden aangepast.


Indeling eindklassement.
Het individuele eindklassement wordt samengesteld overeenkomstig de gemaakte
totaal tijd.

© Stichting Triathlon Doetinchem